Όροι χρήσης και πολιτική απορρήτου

Η ιστοσελίδα krnews.gr παρέχει το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης που ακολουθούν, οι οποίοι στόχο έχουν να εξασφαλίσουν την ορθή χρήση των πληροφοριών του site από τους χρήστες και την ομαλή παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών. Οι όροι αυτοί αποτελούν δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα στο χρήστη και το krnews.gr και ισχύουν σαν να έχουν υπογραφεί εγγράφως. Κάθε επισκέπτης και αποδέκτης των σχετικών υπηρεσιών οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους και να προχωρήσει σε οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου ή των υπηρεσιών μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

Το krnews.gr μπορεί να αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή τους όρους χρήσης χωρίς προειδοποίηση και οι χρήστες οφείλουν να ελέγχουν κάθε φορά που επισκέπτονται τον ιστότοπο για τυχόν αλλαγές.

Διαφορετικά, οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη του δικτυακού τόπου.

Όλοι οι χρήστες του krnews.gr πρέπει να είναι άνω των 18 ετών και κάθε χρήση του θεωρείται ότι γίνεται από ενήλικο χρήστη.

Ο παρόν ιστότοπος προσπαθεί συνεχώς οι πληροφορίες που περιέχει να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, ορθότητα και πληρότητα, αλλά δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται ακόμα και για την περίπτωση αμέλειας για οπιαδήποτε ζημιά τυχόν προβληθεί στον χρήστη από τη χρήση του krnews.gr.

Στον ιστότοπο μεταξύ άλλων περιέχονται και πληροφορίες τρίτων και ως εκ τούτου ο krnews.gr δεν δύναται να επαληθεύει και να εγγυάται για την ακρίβεια των πληροφοριών αυτών.

Η ευθύνη για την ορθή χρήση των πληροφοριών και υπηρεσιών του ιστότοπου βαρύνει αποκλειστικά τον χρήστη, ο οποίος αξιολογεί το περιεχόμενο κατά την κρίση του και αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη. Ως εκ τούτου καμία πληροφορία που αποκτά ο χρήστης από το krnews.gr και τις υπηρεσίες του, δε δημιουργεί καμιά εγγύηση ή υποχρέωση του ιστότοπου, εφόσον αυτή δεν έχει προβλεφθεί στους όρους χρήσης και το krnews.gr δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιεσδήποτε πληροφορίες περιέχει. Επίσης, το περιεχόμενο δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών κατόπιν προσωπικής αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση.

Προσωπικά δεδομένα

Ο παρόν ιστότοπος επίσης δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων, που μπορεί να επισκεφθεί ο χρήστης μέσω συνδέσμων, links ή διαφημίσεων και το krnews.gr σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και σελίδων που συνδέεται.

Για τη δυνατότητα σχολιασμού κάτω από τα άρθρα ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το email του και το όνομά του για να σχολιάσει ως επισκέπτης τηρώντας τους κανόνες δεοντολογίας και γνωρίζοντας ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε είδους περιεχόμενο που αναρτά, ενώ αποδέχεται και την άμεση διαγραφή του περιεχόμενου που ανάρτησε κατά την κρίση των διαχειριστών, εφόσον αυτό παραβιάζει το νόμο ή τους όρους χρήσης με οποιοδήποτε τρόπο. Οι διαχειριστές του ιστοτόπου δεν έχουν τη δυνατότητα και δεν υποχρεούνται να ελέγχουν διαρκώς τα σχόλια και τις συζητήσεις μεταξύ των χρηστών, ούτε ευθύνονται προσωπικά για οποιαδήποτε βλάβη τυχόν προκύψει σε χρήστες ή τρίτους από τα σχόλια αυτά. Οι απόψεις που εκφράζουν οι χρήστες / επισκέπτες μέσω αυτού του τρόπου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υιοθετούνται από το krnews.gr. Αποτελούν αποκλειστικά προσωπικές απόψεις των χρηστών, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων φέρουν αυτοί που κάθε φορά τις διατυπώνουν.

Οι χρήστες του krnews.gr αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν τον ιστότοπο για οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη χρήση, συμπεριλαμβανόμενων ενδεικτικά της προσβολής προσωπικών δεδομένων τρίτων, της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης στοιχείων καθώς και της αποστολής ή μετάδοσης παράνομου, προσβλητικού, δυσφημιστικού ή με άλλο τρόπο αθέμιτου περιεχομένου και ευθύνονται έναντι των διαχειριστών για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας ή ηθικής βλάβης που θα τους προκληθεί από την παράνομη ή αντίθετη στους όρους χρήσης εκ μέρους τους.

Το krnews.gr ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει και να διευκολύνει την περιήγησh. Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που αποστέλλονται στον υπολογιστή των χρηστών, αποθηκεύοντας τις προσωπικές τους προτιμήσεις και τεχνικές πληροφορίες. Τα cookies παραμένουν είτε μέχρι να τα διαγράψετε είτε μέχρι να κλείσετε τον browser. Δεν περιέχουν ούτε αποκαλύπτουν προσωπικές πληροφορίες και δεν βλάπτουν τη συσκευή του χρήστη. Παρόλα αυτά αν ο ίδιος ο χρήστης παρέχει προσωπικές πληροφορίες μέσω του krnews.gr, αυτές μπορεί να συνδεθούν με τα δεδομένα που αποθηκεύονται στα cookies. Ο χρήστης αν δεν επιθυμεί τη χρήση cookies έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή για να τα απόκλειε.

Τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρεί ο χρήστης στο krnews.gr κατά την αποστολή μηνύματος μέσω της φόρμας επικοινωνίας (όνομα, e–mail, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο) ή κατά την αποστολή φόρμας εγγραφής συνδρομητή, ή κατά την αποστολή φόρμας για τη δημοσίευση μικρής αγγελίας τηρούνται και είναι απολύτως απαραίτητα για την αποτελεσματική παροχή της σχετικής υπηρεσίας και αποθηκεύονται στο ηλεκτρονικό αρχείο μας για χρονικό διάστημα ενός έτους. Ο χρήστης εφόσον χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες αυτές παρέχει ταυτόχρονα και τη ρητή συγκατάθεσή του για την επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τα παραπάνω. Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους για κανέναν άλλο σκοπό, εκτός αν υπάρξει ανάλογο αίτημα από τις αρμόδιες αρχές. Το e-mail του χρήστη δεν χρησιμοποιείται για την αποστολή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας. Όλοι οι χρήστες που παρέχουν με οποιονδήποτε τρόπο προσωπικά στοιχεία μέσω αυτού έχουν οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμούν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα τους, καθώς και δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία τους ή και διαγραφής τους επικοινωνώντας στο τηλέφωνο 27410 25947 ή με αποστολή e-mail μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

Ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία (Newsletters)

Εγγραφή στο Newsletter

Βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα που μας δίνετε έτσι ώστε να λαμβάνετε τα ηλεκτρονικά ενημερωτικά μας δελτία και τα νέα μας. Ωστόσο, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, με αποτέλεσμα να διαγράφονται τα στοιχεία σας.

Επιπλέον, έχετε τα δικαιώματα πρόσβασης στα δεδομένα σας, διόρθωσής τους αν είναι ανακριβή ή ελλιπή, διαγραφής εφόσον ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, περιορισμού της επεξεργασίας υπό προϋποθέσεις, καθώς και υποβολής καταγγελίας.

Διαγραφή από το Newsletter

Μπορείτε, ανά πάσα στιγμή, να διαγραφείτε από τη λίστα αποδεκτών του Newsletter ακολουθώντας τον σύνδεσμο που βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε Newsletter που λαμβάνετε από εμάς.

Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και το όνομά σας εφόσον μας το παρέχετε κατά την εγγραφή σας, για να σας στέλνουμε το Newsletter και τις ενημερώσεις του krnews.gr και της εφημερίδας ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ.

Μόλις κάνετε την εγγραφή σας στο Νewsletter, λαμβάνετε ένα μήνυμα επιβεβαίωσης στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας και στη συνέχεια θα λαμβάνετε τα ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία και τις ενημερώσεις μας.

Σκοπός

Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων είναι η αποστολή του Newsletter και των ενημερώσεών μας.

Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα;

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα παραμένετε εγγεγραμμένοι στη λίστα αποδεκτών μας και τα διαγράφουμε σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσής σας.

Αποδέκτες των δεδομένων

Κατά κανόνα δεν κοινοποιούμε ούτε διαβιβάζουμε δεδομένα σε τρίτους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, είμαστε υποχρεωμένοι νομίμως να κοινοποιούμε τα δεδομένα σας. Για παράδειγμα, σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης ή όταν συνεργαζόμαστε με άλλες εποπτικές αρχές κατά τη διεκπεραίωση καταγγελιών ή ελέγχων. Εάν υποπέσει στην αντίληψή μας κάποιο ποινικό αδίκημα, όλα τα σχετικά στοιχεία μπορεί να διαβιβαστούν στις αρμόδιες δικαστικές και εισαγγελικές αρχές.

Δεν κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους για σκοπούς προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών.

Κατά τη χρήση των υπηρεσιών του παρόντος διαδικτυακού τόπου και στο πλαίσιο της εγγραφής σας ως αποδέκτη των ενημερωτικών του δελτίων (Newsletters) τα δεδομένα σας αποθηκεύονται σε εξυπηρετητές υπολογιστικού νέφους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν διαβιβάζονται σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο διαχείρισης, πρόσβαση στα δεδομένα σας μπορεί να έχει η εταιρεία ΣΠΥΡΙΔΩΝ Κ. ΜΑΣΟΥΡΗΣ ως εκτελούσα την επεξεργασία και το προσωπικό της εταιρείας που είναι επιφορτισμένο με την αποστολή των ενημερωτικών δελτίων καθώς και, στο βαθμό που αυτό απαιτείται, στο τεχνικό προσωπικό που είναι επιφορτισμένο με την τεχνική υποστήριξη του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Οι εκτελούντες δεν μπορούν να προβούν σε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός εάν τους έχουμε δώσει ρητή εντολή να το κάνουν, ούτε να διαβιβάζουν τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους.

Τα δικαιώματά σας

Βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα που μας δίνετε έτσι ώστε να λαμβάνετε τα ηλεκτρονικά ενημερωτικά μας δελτία και τα νέα μας. Ωστόσο, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, με αποτέλεσμα να διαγράφονται τα στοιχεία σας.

Επιπλέον, έχετε τα δικαιώματα πρόσβασης στα δεδομένα σας, διόρθωσής τους αν είναι ανακριβή ή ελλιπή, διαγραφής εφόσον ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, περιορισμού της επεξεργασίας υπό προϋποθέσεις, καθώς και υποβολής καταγγελίας.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, όταν επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα έχετε ορισμένα δικαιώματα για τα οποία πρέπει να σας ενημερώσουμε:

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε, ανά πάσα στιγμή, πληροφορίες για την επεξεργασία δεδομένων σας ή και αντίγραφα των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία τηρούμε.

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε, ανά πάσα στιγμή, να διορθώσουμε τις πληροφορίες που θεωρείτε ότι είναι ανακριβείς. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τη συμπλήρωση των πληροφοριών που θεωρείτε ελλιπείς.

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε ορισμένες περιπτώσεις. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι δεν πρόκειται για ένα απόλυτο δικαίωμα, καθώς η περαιτέρω διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να είναι σύννομη, όταν είναι αναγκαία, για λόγους όπως για την άσκηση του δικαιώματος ελευθερίας της έκφρασης και ενημέρωσης, όπως προαναφέρθηκε, ή για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση, για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας, για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας, για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Μικρές αγγελίες

Στο krnews.gr οι χρήστες και επισκέπτες μπορούν να αποστείλουν μέσω της ανάλογης φόρμας για να αναρτηθούν αγγελίες για θέσεις εργασίας ή αγοραπωλησίες και ενοικιάσεις ακινήτων και αντικειμένων και να επικοινωνήσουν μεταξύ τους με σκοπό την απόκτηση αντικειμένων ή λήψη υπηρεσιών με δική τους αποκλειστικά ευθύνη.

Η ιστοσελίδα δεν έχει γενική υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που αποστέλλονται για ανάρτηση στις Μικρές Αγγελίες από τους χρήστες, ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι πρόκειται για παράνομες δραστηριότητες. Κάθε χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά για τη νομιμότητα και την ορθότητα του περιεχομένου που αποστέλλει για ανάρτηση. Κάθε χρήστης δηλώνει υπεύθυνα ότι οι φωτογραφίες που αποστέλλει για ανάρτηση στο krnews.gr αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία και σε καμία περίπτωση δεν θίγουν ή είναι απαλλαγμένες από οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου. Η ιστοσελίδα ουδεμία ευθύνη έχει αναφορικά με το περιεχόμενο των ανωτέρω φωτογραφιών καθώς επίσης και για οιοδήποτε τυχόν ζήτημα ανακύψει με τις εν λόγω φωτογραφίες.

Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που δηλώνει κατά την υποβολή της φόρμας, για την οποία διεύθυνση δηλώνει ότι είναι υπαρκτή, αληθινή και υπό τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχό του. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία του Συνδρομητή από τυχόν πρόσβαση τρίτων στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο.

Το krnews.gr συνιστά στους υποψήφιους εργαζόμενους και εργοδότες να μην αναρτούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τους, δηλαδή δεδομένα που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν την υγεία ή την σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό. Η τυχόν παραπάνω ανάρτηση γίνεται με πρωτοβουλία και ευθύνη των χρηστών.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο χρήστης χρησιμοποιούνται από το krnews.gr και τις συνεργαζόμενες με αυτή επιχειρήσεις, με σκοπό την παροχή της υπηρεσίας. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Ο χρήστης σε περίπτωση που επιθυμεί τη διαγραφή του, οφείλει να ενημερώσει εγγράφως το krnews.gr

Η ιστοσελίδα δεν εγγυάται για την αλήθεια, την ακρίβεια και την αποκλειστικότητα του περιεχομένου των αγγελιών των χρηστών, ως εκ τούτου δεν ευθύνεται σε περίπτωση αποτυχίας της αναζήτησης, ούτε ευθύνεται για διαφορές, ζημίες, απαιτήσεις κλπ που μπορεί να δημιουργηθούν ανάμεσα σε χρήστες ή ανάμεσα σε χρήστες και τρίτους σε εργασιακό ή άλλο πλαίσιο.

Κάθε χρήστης όταν αποστέλλει αγγελία για δημοσίευση, παραχωρεί αυτόματα στην ιστοσελίδα το δικαίωμα και την άδεια η τελευταία να προβάλλει, δημοσιεύσει, μεταφράσει, αναπαραγάγει αυτό το υλικό ή μέρος του σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, με οποιαδήποτε τεχνολογία. Ο χρήστης αποδέχεται ότι οι αγγελίες μπορούν να δημοσιευτούν και στην έντυπη έκδοση ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ.

Το περιεχόμενο και όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις Μικρές Αγγελίες δεν προέρχονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από το krnews.gr. Αντιθέτως, δημοσιεύονται και αναρτώνται με πρωτοβουλία και αποκλειστική ευθύνη των χρηστών του και δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ούτε υποκρύπτουν προτροπή για την τέλεση συγκεκριμένων πράξεων (π.χ. αίτηση για θέση εργασίας, αγοράς ή ενοικιάσεως ακινήτων κλπ).

Πνευματική ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο του krnews.gr, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Ο χρήστης αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του krnews.gr

Έργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων τυχόν να περιέχονται στον ιστότοπο για λόγους ενημέρωσης. Εφόσον ζητηθεί από τους δικαιούχους θα αφαιρεθούν άμεσα.

Ο χρήστης αποδέχεται ρητά ότι την αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει με το krnews.gr, την έχουν τα Δικαστήρια του Κορίνθου. Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Αν οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω όρους αποδειχθεί άκυρος, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και ισχύ των υπολοίπων όρων οι οποίοι παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

Η χρήση της ιστοσελίδας, οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο της υπόκεινται στους ανωτέρω όρους χρήσης. Αν ο χρήστης – επισκέπτης θεωρεί τους όρους αυτούς μη αποδεκτούς, παρακαλείται να μην κάνει χρήση της ιστοσελίδας.

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο